KM เทคโน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเกษตร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดสัมมนา KM. ร่วมกัน ในวันที่ 3-4 เมษายน 2549 ณ วนอุทยานเวียงโกศัย จ.แพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดสัมมนา KM. คณะเทคโนฯความเห็น (0)