คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเกษตร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดสัมมนา KM. ร่วมกัน ในวันที่ 3-4 เมษายน 2549 ณ วนอุทยานเวียงโกศัย จ.แพร่