บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เราจะเป็นศูนย์ฯที่มีคำตอยทุกคำถาม