จำนวนนิสิตที่คงอยู่ ณ ปีการศึกษา 2551 ของคณะสหเวชศาสตร์

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เป็นการรายงานของกองการบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2551

ทั้งนี้  จำนวนนิสิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัย = 34,078 คน

ข้อมูลในตาราง ตัดมาให้เห็นจำนวนนิสิตที่คงอยู่ ณ ปีการศึกษา 2551 ของคณะสหเวชศาสตร์

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)