ผมได้รับเชิญจาก นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสิ่นหมิน (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน) ให้เข้าร่วมงานสัมมนากับคณะครูและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจำนวน 45 ท่าน ที่ "ทุ่งแสลงหลวง" วันที่ 30-31 มีนาคมนี้ เพื่อร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการบริหารโรงเรียน

   งานนี้ไม่เห็นกำหนดการครับ ค่อยไปทราบตอนอยู่ที่ทุ่งแสลงหลวง ผลของการเข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างไรจะกลับมาแจ้งให้ทราบทางบล็อกครับ (คาดหวังว่าอาจจะมีโอกาสนำ KM ไปประยุกต์ใช้ที่นี่)