เมื่อวาน ดิฉันได้อ่านพบข้อความที่เกี่ยวกับผู้บริหาร ที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ ซึ่งเขียนโดย ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์ จากเว็บไซด์ ๆ หนึ่ง ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารทุกท่านนะค่ะ จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่บอกต่อ  ดังนี้ค่ะ

              ผู้บริหาร

ที่พึงประสงค์                                 ไม่พึงประสงค์                                              

1. ดูคนออก                                    1. รับแขก

2.บอกคนได้                                   2. แดกเหล้า

3. ใช้คนเป็น                                   3. เฝ้าประชุม

4. เน้นคุณภาพ                                4. ซุ้มนักร้อง

5. ซาบซึ้งคุณธรรม                          5. จ้องเด็กเสริร์ฟ

6. นำทีมให้ก้าวหน้า                         6. มือเติบใช้จ่าย

7. พัฒนาลูกน้อง                              7. ยักย้ายทรัพยากร

8. คอยจ้องจับถูก                             8. แง่งอนเจ้าปัญหา

9. ปลูกฝังค่านิยม                             9. ด่าลูกน้อง

10. ชื่นชมจูงใจ                               10. จ้องจับผิด

11. ให้ความยุติธรรม                        11. ดวงจิตริษยา

12. เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง           12. ไม่กล้าตัดสินใจ

 

               ของฝากสำหรับผู้บริหารทุกท่านค่ะ ลองพิจารณาดูนะค่ะ

คุณเป็นผู้บริหารแบบไหนเอ่ย....