onomatapoeia, simile, metaphor และ alliteration คืออะไร

onomatapoeia, simile, metaphor และ alliteration คืออะไร

onomatapoeia, simile, metaphor และ alliteration เป็นคำที่โผล่ขึ้นในข้อสอบหนึ่ง และผมคิดว่าหลายคนไม่รู้ความหมาย ผลจึงจะบอกให้

onomatapoeia เป็นคำที่ใช้กับคำที่ออกเสียงเหมือนความหมาย เช่น splash

metaphor เป็นคำที่บอกว่าสิ่งนึงคืออีกอย่างนึง เช่นประโยคต่อไปนี้ the ocean is a blanket of water เพราะเราบอกว่า ocean คือ blanket...

simile คล้ายกับ metaphor แต่แตกต่างกันตรงที่ metaphor บอกว่ามันคือสิ่งนั้น แต่ว่า simile จะใช้กับที่คล้ายสิ่งนั้น เช่น the ocean is like a blanket of water สองอย่างนี้จะแตกต่างกันตรงที่ is กับ is like จำไว้ว่า simile มักจะมีคำว่า is like หรือ is as เช่น the cheetah is as fast as a speeding bullet

alliteration เป็นสิ่งนึงที่มันใช้ในกลอน เป็นประโยคซ้ำเช่น the silver sunset slide slowly southward ...เป็น alliteration เพราะใช้ s หลายครั้ง...

ขอโทษที่เขียนน้อยไปแต่นี้เป็นครั้งที่ 2 ที่หน้าต่างปิดไปเองครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำเนียงต่างๆของภาษาอังกฤษความเห็น (2)

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ขอแก้นิดนะครับ กับช่วยแปลภาษาไทยเพิ่มเติมให้กระจ่างขึ้นเล็กน้อย คำแรกใช้ WordWeb ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://wordweb.info/free/ ตรวจแล้ว ควรจะเป็น onomatopoeia หมายถึง การใช้คำที่เลียนเสียงของการกระทำนั้น

ส่วน metaphor คือ คำอุปมา เป็นการเปรียบเทียบ ในขณะที่ simile ในHighlight Dictionary ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nextproject.net/products/appHLDictionary.aspxให้คำแปลไว้ว่า การอุปมาอุปไมย (เพิ่มคำว่าอุปไมยมาด้วย)

ส่วน alliteration แปลเป็นไทยว่า การสัมผัสอักษร

ขอแถมสักนิดว่า ข้อสอบนี้ทำให้ วั้นซ์ซี่ ทึ่งกับคำถามในข้อสอบภาษาอังกฤษของโรงเรียนไทย หลังจากที่ผ่านข้อสอบแบบชวนให้โมโหและขำในโรงเรียนไทยมาแล้วสักพัก ต้องขอบคุณคุณครูที่ออกข้อสอบมากเลยค่ะ

9yaud
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

หากเทียบกับไวยากรณ์ไทย

onomatopoeia คือโวหารภาพพจน์เชิงสัทพจน์ (เลียนเสียงธรรมชาติ)

metaphor คือโวหารภาพพจน์เชิงอุปลักษณ์ (เปรียบเทียบเป็นนัยๆ ไม่มีคำเชื่อม)

แต่ถ้าเปรียบเทียบตรงๆ แบบมีคำเชื่อม จะเป็นโวหารภาพพจน์เชิงอุปมา (simile)

ส่วน alliteration เรียกว่า สัมผัสอักษร