ความเห็น 18728

onomatapoeia, simile, metaphor และ alliteration คืออะไร

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ขอแก้นิดนะครับ กับช่วยแปลภาษาไทยเพิ่มเติมให้กระจ่างขึ้นเล็กน้อย คำแรกใช้ WordWeb ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://wordweb.info/free/ ตรวจแล้ว ควรจะเป็น onomatopoeia หมายถึง การใช้คำที่เลียนเสียงของการกระทำนั้น

ส่วน metaphor คือ คำอุปมา เป็นการเปรียบเทียบ ในขณะที่ simile ในHighlight Dictionary ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nextproject.net/products/appHLDictionary.aspxให้คำแปลไว้ว่า การอุปมาอุปไมย (เพิ่มคำว่าอุปไมยมาด้วย)

ส่วน alliteration แปลเป็นไทยว่า การสัมผัสอักษร

ขอแถมสักนิดว่า ข้อสอบนี้ทำให้ วั้นซ์ซี่ ทึ่งกับคำถามในข้อสอบภาษาอังกฤษของโรงเรียนไทย หลังจากที่ผ่านข้อสอบแบบชวนให้โมโหและขำในโรงเรียนไทยมาแล้วสักพัก ต้องขอบคุณคุณครูที่ออกข้อสอบมากเลยค่ะ