ผ่านไปด้วยดี (วันซ้อมใหญ่)

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เสนอผลงานวิจัย เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง

   วันนี้ผมได้ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการนำเสนอ 2 ห้อง กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มมนุษยศาสตร์ อยู่ห้องเอกาทศรถ ๑ ส่วนกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ห้องเอกาทศรถ ๒ โดยมีเรื่องที่นำเสนอห้องละ 19 เรื่อง รวมเป็น 38 เรื่อง งานเริ่มตั้งแต่ 9.00 -15.00 น. (แต่เวลาจริง Late ไปเลิกเอาประมาณ 4 โมงเย็น)

   ผมได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "โครงการวิจัยปัจัยเกื้อหนุนศักยภาพการเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้งคุณภาพดีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่าง " ชื่อยาวหน่อยครับ แต่ก็เพื่อให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้กับชุมชน

   งานนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ไม่ค่อยมีคำถาม คือ ฟังไม่รู้เรื่องอย่างหนึ่ง หรือนำเสนอดีจนเข้าใจหมด (อาจจะเป็นอย่างแรก) ผมออกตัวว่างานของผมส่วนหนึ่งเป็นเรื่อง Case Study หรือ กรณีศึกษา คือ เราเข้าไปเรียนรู้การทำงานของชุมชน เพื่อจะวิเคราะห์ถึงปัญหาความไม่เข้มแข็งของชุมชนว่าเกิดจากอะไร และทำไมชุมชนจึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำ เอาไว้ผมวิเคราะห์ปัญหาเสร็จแล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ...สำหรับวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีสำหรับงานนำเสนอ (2-3 วันก่อนค่อนข้างเป็นกังวล)

   คุณมีนา แห่งงานวิจัยเป็นแม่งานใหญ่ฝ่าย non-teaching ส่วนอาจารย์เสมอ ก็เป็นผู้ควบคุมรายการ งานนี้อาจารย์วิบูลย์กระซิบบอกผม (พูดดังไม่ได้เพราะอยู่ในห้องนำเสนอผลงาน) ว่าเป็น "การซ้อมใหญ่" ก่อนงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549

   ที่ว่าเป็นการซ้อมใหญ่เพื่อว่า ผู้วิจัยท่านไหนยังทำงานไม่เสร็จ จะได้เร่งมือ ส่วนพวกที่ทำเสร็จแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้วิพากษ์ อย่างน้อยก็เป็นการติดตามความก้าวหน้าและเป็นแรงกระตุ้นที่ดีครับ...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)