ความเห็น 19234

ไปสัมมนาที่ทุ่งแสลงหลวง (30-31 มีนาคม)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
   เนื่องจากไม่เห็นกำหนดการจึงเขียนสถานที่ผิดไปครับ ความจริงไปที่ "ภูหินร่องกล้า" ครับ