เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โรงเรียนมงคลวิทยาได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น

สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ 6

ค่ายของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 8.30 น - 15.30 น.

 

ค่ายคณิตศาสตร์ของเรา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ

 

1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย

3. ฝึกการทำงานกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็นและระบฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4. ได้รับความสนุกสนานกับการทำกิจกรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

 

มาดูภาพกิจกรรมต่างๆกันเลยนะคะ

ค่ายของเราจัดเป็นฐาน ทั้งหมด 8 ฐานด้วยกันค่ะ

 

รูปนี้ กำลังลงทะเบียนค่ะ

 

เตรียมตัวลอดซุ้ม

 

ลอดซุ้มกันแล้วจ๊า

 

 

คุณครูนฤมล อุตมโชค หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กล่าวรายงานต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

 

แนะนำคุณครูผู้ร่วมกิจกรรมค่ายค่ะ

 

 

ฐานที่ 1  "ภาพชวนฉงน"

 

ฐานที่ 2 "เล่นหุ้นลุ้นสนุก"

 

ฐานที่ 3 "คณิตคิดเป็นศัพท์"

 

ฐานที่ 4 "จำนวนโอ๊ เอ๊ะ"

 

ฐานที่ 5 " ซู โด คุ "

 

ฐานที่ 6 "1-15 ท้าลอง"

 

ฐานที่ 7 "ถอดรหัสลุ้นโชค"

 

และ ฐานที่ 8 "แรลลี่คณิตศาสตร์"

 

 

 

 

สนุกสนานพร้อมทั้งได้ความรู้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวคะ

น่าสนใจดีนะคะ

คราวหน้า อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีดี จากโรงเรียนมงคลวิทยาอีกนะคะ

 

 

ปิดท้ายด้วยของฝากน่ารักๆจากคุณครูเมษานะคะ