ส วั ส ดี ค่ะ

มีคนถามหาหลักสูตรใหม่ก็เลยหามาให้

download  ได้เลย 

อ่าน ppt.คำอธิบาย  ของ ดร.รุ่งนภา บุตราวงศ์   ด้วยนะคะ

รายละเอียดอื่น ๆ  มาเพียบ