ทักษิโณมิกส์ภาคอวสาน

         ผมได้รับแจกเอกสาร "ทักษิโณมิกส์  ภาคอวสาน" เขียนโดย ยุค  ศรีอาริยะ หรือ ดร. เทียนชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ   อ่านแล้วติดใจเพราะให้ข้อมูลและเปิดมุมมองที่ดีและชัดเจนมาก   จึงไปค้นมาฝาก   อ่านได้ที่นี่   ผมได้มาจากเว็บผู้จัดการครับ

วิจารณ์  พานิช
 28 มี.ค.49