ผมสังเกตุพบว่าใน linux fedora core 4 การใช้คำสั่ง /etc/init.d/crond reload อาจมีปัญหากับบาง server ต้องใช้คำสั่ง /etc/init.d/crond restart แทน

ผมลอง server ที่ติดตั้งด้วย linux fedora core 4 เหมือนกันทั้ง 2 server
ตรวจด้วยคำสั่ง rpm -qa|grep cron ได้ผลว่า
crontabs-1.10-7
vixie-cron-4.1-41.FC4
anacron-2.3-34
ใน แฟ้มใน directory /etc/cron.d เป็น r ก็พอไม่ต้องเป็น x
server ตัวหนึ่ง reload ได้ ส่วนอีกตัว reload ไม่ได้ ต้อง restart อย่างเดียว

จากการทดสอบจากเพื่อนๆอีกหลายคนสรุปว่า

ควรใช้คำสั่ง /etc/init.d/crond restart

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเวบบอร์ด ปัญหา crond

--วิภัทร