บ่อดักฝุ่นละออง

เศษผงของเสื้อผ้าฟุ้งกระจายอาจก่อให้เกิดอันตราย!

บ่อดักฝุ่นละออง
ประเมินสถานการณ์
                จากการทำงานของเครื่องอบผ้าทั้ง 3 เครื่อง ของงานซักฟอกนั้น ขณะเวลาทำงานจะเกิดฝุ่นละอองจากเศษผงของเสื้อผ้าฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานได้  เจ้าหน้าที่ของงานซักฟอกทุกคนจึงช่วยกันศึกษาหาหนทางที่จะกำจัดฝุ่นละอองดังกล่าวนั้นได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้สร้างบ่อดักฝุ่นละออง รับฝุ่นละอองจากเครื่องอบผ้าทั้ง 3 เครื่อง
วัตถุประสงค์
1.       เป็นการดักฝุ่นละอองจากเครื่องอบผ้าไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
2.       เพื่อให้สภาพแวดล้อมไม่เกิดมลภาวะที่เป็นอันตราย
3.       เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพกับผู้ปฏิบัติงาน                                                 การดำเนินการ
1.       สร้างบ่อปูนซีเมนต์ 2 บ่อ
บ่อที่ 1  รองรับฝุ่นละอองจากเครื่องอบผ้าเครื่องใหญ่
บ่อที่ 2  รองรับฝุ่นละอองจากเครื่องอบผ้าเครื่องเล็ก 2 เครื่อง
2.       ใส่น้ำลงในบ่อพอประมาณเพื่อให้ฝุ่นละอองตกลงในน้ำไม่เกิดการฟุ้งกระจาย
3.       ทำความสะอาดบ่อดักฝุ่นละอองทุกอาทิตย์หรือเมื่อมีเศษผงจำนวนมาก
การประเมินผล
ปัจจุบันการทำงานได้ผลดี  เศษฝุ่นละอองจากเศษผ้าจะตกลงในบ่อดังกล่าวไม่เกิดการฟุ้งกระจาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานซักฟอกความเห็น (0)