วันนี้คุณออตสอนการสร้างบล็อก ดีใจค่ะ จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจด้านการศึกษา อยากได้คำแนะนำให้น้องใหม่ด้วยนะคะ