สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 9 )

ลักษณะของปาล์มน้ำมันที่ปลูกจากเมล็ดที่เก็บจากโคนต้นปาล์มหรือที่เรียกว่าพันธุ์ปลอม
     
       ปาล์มน้ำมันที่ปลูกจากเมล็ดที่เก็บจากโคนต้นปาล์ม  มีความแปรปรวนของลักษณะต่าง ๆ สูงมาก  โดยเฉพาะความแปรปรวนในลักษณะของผลปาล์ม  ทำให้สามารถจำแนกต้นปาล์มน้ำมัน  ออกได้เป็น
3  แบบ  คือ  แบบดูรา  แบบเทเนอรา  และแบบพิสิเฟอรา  ซึ่งสัดส่วนการกระจายตัวประมาณ  1 ต่อ 2  ต่อ 1  ตามลำดับ   นอกจากนี้  ค่าเฉลี่ยของลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น  จำนวนทะลายและขนาดทะลาย  ก็มีความแปรปรวนสูงเช่นกัน   รวมทั้งมีเปอร์เซ็นต์จำนวนต้นที่ไม่ให้ทะลายปาล์มสูง   โดยทั่วไปพันธุ์ปลอมจะมีผลผลิตทะลายปาล์มสดต่อไรต่อปี  ต่ำกว่าการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี  ประมาณ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์   ซึ่งมีผลทำให้รายรับเป็นจำนวนเงินจากการขายทะลายปาล์มสดต่อไร่ต่อปี  ลดลง 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์  เช่นกัน
       อย่างไรก็ตาม  พบว่า  ในปัจจุบันยังคงมีเกษตรกรอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญในการเลือกใช้พันธุ์ปาล์มที่ดี  และมีการเก็บเมล็ดจากโคนต้นปาล์ม  หรือต้นกล้าปาล์มที่งอกแล้วบริเวณโคนต้นปาล์มจากสวนปาล์มต่าง ๆ มาปลูกเอง  หรือจำหน่ายให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ  ที่สนใจปลูกปาล์ม  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายต่อการพัฒนาปาล์มน้ำมันของไทยต่อไปในอนาคต


อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)