คณะกรรมการประกวดราคา


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ได้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป ซึ่งระเบียบนี้ใช้บังคับในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหาราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ที่กิจกรรม โครงการหรือการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปดำเนินการตามระเบียบนี้ ดังนั้นหากหน่วยงานของท่านได้รับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ หรือนอกงบประมาณก็จะต้องดำเนินการตามระบียบนี้ ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยเฉพาะ คณะกรรมการประกวดราคาซึ่งมีการเพิ่มเติมขึ้นมา โดยผู้เขียนขอสรุปพอเป็นสังเขป ดังนี้ค่ะ

- หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่จะให้เป็นกรรมการประกวดราคาไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำนาถูกต้อง

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21460เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2006 22:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤษภาคม 2012 11:17 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี