การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นั้น ต้องใช้เวลาและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานอย่างมาก คุณยุพาพรรณ หัวหน้างานเทคนิคฯที่รพ.หนองบัวลำภู เป็นหัวหน้าที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานฯ ใช้เวลา 2 ปีจึงได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เมือ่ได้เข้าเยี่ยมชมแล้วได้เห็นชื่อหัวเรื่องกิจกรรม CQI ที่ทำแล้ว ช่างตั้งชื่อได้น่าฟังจริงๆ คุณลองเดาดูนะว่าชื่อกิจกรรมนี้ แรงดลบันดาลใจ(ปัญหา)คืออะไร และเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไร พรุ่งนี้ผมจะมาเฉลย

1. เจ็บครั้งเดียวก็เกินพอ (กิจกรรมของหน่วยภูมิคุ้มกัน)

2. speed เร็วกว่านรก (กิจกรรมของหน่วย hemato)

3. เก็บไว้เพื่อเธอ(กิจกรรมของหน่วย hemato)

สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมอีกเรื่องก็คือการตั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถแสดงถึงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบเช่น

อัตรารายงานผลวิเคราะห์ผิดพลาด <= 0.02%,

ผล EQA  ของchem ค่า MVIS <=90

ผล TAT ของ FBS ทันตามกำหนดเวลา >= 90% เป็นต้น

เนี่ยขนาดรพ.ทั่วไปนะยังทำได้ดีขนาดนี้ รพ.ใหญ่ๆคงต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นไปอีกขั้นแล้วล่ะ

ringoo