ปุจฉา....หน่อเอ๋ยหน่อไม้ แต่ก่อนคนเมือง(เหนือ)ดองส้ม ดองเค็ม กินเท่าใดไม่เห็นป่วย ทำไมอัดใส่ปีบจะไว้กินแบบไม่ส้มไม่เค็ม ทางเหนือเรียกว่า...กิบบะดาย..ทำไมป่วยเจียนตาย

วิสัชนา....เพราะเชื้อโบทูลินุ่มนี้ มันจะตายเมื่อดองเปรี้ยว ตายเมื่อดองเค็ม ตายเมื่อถูกอากาศ แต่ถ้าแช่หน่อไม้ในน้ำต้ม แล้วใส่ในปี๊บผนึกแน่นไม่มีอากาศ เชื้อจะโตเร็วมาก ถ้าเปิดปี๊บมกินโดยไม่ต้มอาจอันตรายถึงตาย

ปุจฉา.... แล้วเฮาจะยะจะได๋ (ทำอย่างไร)

วิสัชนา.... ดองเปรี้ยว ดองเค็ม เปิดฝาให้สัมผัสอากาศ จะปลอดภัย

ถ้ายังรักจะดองใส่ปี๊บ ต้องหาหม้อนึ่งความดันไอน้ำ ซึ่งทำให้อุณหภูมิภายในหม้อสูงพอจะทำลายเชื้อโบทูลินุ่มและสปอร์ที่ทนความร้อน แต่ถ้าเจอความร้อน 121 องศาในหม้อดังภาพล่างนี้ เชื้อตายหมด คนบริโภคปลอดภัย

โปรดสังเกตฝาหม้อพิเศษนี้มีที่ล้อคแน่นหนา มีลิ้นระบายไอน้ำ ตรงที่มือชี้