การพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2)

สถานการณ์สร้างทีมงานที่มีความสามารถ

                  สถานการณ์สร้างทีมงานที่มาความสามารถ ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีศักยภาพ มีการติดต่อสารระหว่างบุคคล เป็นไปด้วยความมีความเข้าใจที่ตรงกัน อย่างมีสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนทั้งบุคคลภายใน และ บุคคลภายนอก
                เมื่อได้รับการฝึกระบบตามโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากบริษัทซึ่งระยะแรกพยายามสอนอย่างเดียวไม่มีการฝึก   ต่อมาฝึกเป็นเรื่อง ๆ  ซึ่งในฐานะผู้ดูแลรู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องนำคำว่ารู้เขารู้มาช่วยมิฉะนั้นไม่มีทางสำเร็จ จึงได้ทำการดังนี้
                ให้เจ้าหน้าที่มาคุยในเนื้องานของตนเองเริ่มจากฝ่ายแผนมาอธิบายว่าคณะเรามีงบประมาณในส่วนใดบ้าง งบประมาณส่วนไหนใช้กับเนื้องานผลิตบัณฑิตระดับใดและที่สำคัญโปรแกรมในระบบที่ทำขึ้นมีการเน้นการควบคุมแผนมากทำให้การใช้งานลำบากเช่น กำกับถึงหมวดรายจ่าย  ดังนี้ฝ่ายแผนต้องอธิบายให้ผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ และผู้ขออนุมัติโครงการทราบว่าการทำงานต้องเป็นไปตามที่แผนกำหนด    กรณีแผนคลาดเคลื่อน ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์มอบหมายให้ฝ่ายแผนเป็นผู้โอนเงินเนื่องจากปีเป็นปีแรกในการนำระบบมาใช้จึงต้องให้ฝ่ายแผนรู้ปัญหาหากตั้งงบคลาดเคลื่อนก็จะเสียเวลาในการโอนเงิน    ในส่วนการเงินเกี่ยวข้องกับหลายระบบมีเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของคณะและโรงเรียนจึงมีการสอนแนะนำซึ่งกันและกันรวมทั้งเมื่อทำงานทั้งระบบบางครั้งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกเช่นร้านค้า เจ้าหน้าที่กองคลังมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสรุปผลการรายงานของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้นำไปสู่การพัฒนา
                พัสดุเป็นอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายแผนและการเงินทำให้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องหาวิธีการที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเบิกจ่ายเงินให้บริษัทห้างร้านได้รับเงินเร็วที่สุด และปัจจุบันได้พัฒนาคู่มือขั้นตอนการใช้โปรแกรมของผู้ใช้ระบบเล่มที่ 1 โดยคุณมานิดา  สิมาทันโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานให้โปรแกรมได้สะดวก
                ทุกอย่างดูเหมือนง่ายมีระบบมาช่วยแล้วเจ้าหน้าที่ทำไมรู้สึกยุ่งยาก เมื่อครั้งได้ไปประชุม UKM ที่จัดอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่นได้พูดคุยกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล่าให้ฟังว่าว่าโครงการจัดทำระบบบัญชี 3 มิตินี้   มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ไปเก็บตัววิเคราะห์ระบบไปทำร่วมกันจนเป็นที่เข้าใจของเจ้าหน้าที่และจึงนำไปสู่การพัฒนาระบบ IT ต่อมา       พอมานึกถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นการเตรียมเจ้าหน้าที่น่าจะน้อยไป  พอมาดูระบบก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้เนื่องจากมีขั้นตอนที่เกินความจำเป็น  
                 ทีมงานบุคลากรกลุ่มงานแผนและ บริหารทรัพย์สินคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยบุคลากร ในส่วนของคณะและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงทำแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มงานมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (4)

p.porn
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งยอมรับเลยว่ากว่าจะได้ TOR ที่จะนำมาเขียนโปรแกรมนั้น ต้องใช้ทั้งงบประมาณ เวลา และบุคลากรที่มีความถนัดทั้งทางด้านการเงินและพัสดุ เมื่อโปรแกรมเสร็จแล้วต้องนำมาทดลองใช้ ว่าสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ในส่วนของ ม.ของแก่น มีอะไรจะแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้กับ ม.นเรศวร ยินดีค่ะ

p.porn
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งยอมรับเลยว่ากว่าจะได้ TOR ที่จะนำมาเขียนโปรแกรมนั้น ต้องใช้ทั้งงบประมาณ เวลา และบุคลากรที่มีความถนัดทั้งทางด้านการเงินและพัสดุ เมื่อโปรแกรมเสร็จแล้วต้องนำมาทดลองใช้ ว่าสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ในส่วนของ ม.ขอนแก่น มีอะไรจะแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้กับ ม.นเรศวร ยินดีค่ะ

charatsri
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากที่ได้มีเพื่อนเคลือข่ายมหาวิทาลัยนเรศวรเพราะเชื่อไหมว่าทุกวันได้อ่านบล็อกของมน.ทุกบล๊อคบางครั้งยังรู้สึกน้อยใจว่าเคลือข่ายมน.แข็งแกร่งจริง ๆ  ถ้ามีเวลาคุยเรื่องการจัดการ KMทั้งในหน่วยงานและร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยให้ฟังหน่วยนะคะ มข.พยายามทำโดยเฉพาะกลุ่มงานวางแผนการเงินและพัสดุ จะอย่างไรทำให้สมาชิกมีใจที่จะรัก KM  เหมือนสมาชิก มน.  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

บุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
วันนี้ได้รับหนังสือจากกองแผน มข.เชิญทดสอบโปรมแกรมปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณูปโภค ต้องส่งการเงินไปใช่ไหมคะ ที่คณะศึกษาสาสตรืส่งใครอื่นนอกจากการเงินไปหรือเปล่าคะ