ความเห็น 18535

การพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2)

p.porn
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งยอมรับเลยว่ากว่าจะได้ TOR ที่จะนำมาเขียนโปรแกรมนั้น ต้องใช้ทั้งงบประมาณ เวลา และบุคลากรที่มีความถนัดทั้งทางด้านการเงินและพัสดุ เมื่อโปรแกรมเสร็จแล้วต้องนำมาทดลองใช้ ว่าสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ในส่วนของ ม.ของแก่น มีอะไรจะแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้กับ ม.นเรศวร ยินดีค่ะ