จากการที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนำ CoP2 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของโครงการ KM สพท.นนทบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมกับทางเขตพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2549 ที่โรงแรม Golden Beach ชะอำ เพชรบุรี ในวันเดินทางกลับพวกเราชาวอนุราชฯ ได้ทำ AAR กันระหว่างที่นั่งรถตู้กลับเมืองนนท์ ประเด็นสำคัญในวันนั้นคือ พวกเราทุกคนได้ร่วมกระบวนการ KM กันอย่างสนใจและศึกษาบทบาทของคุณอำนวย คุณกิจ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญและใกล้ตัวเรามากที่สุด ในวันนั้นเราได้วางแผนการดำเนินงานต่อไปดังนี้

1. การดำเนินงานภายในโรงเรียน

    - ขยายผลกระบวนการ KM สู่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

    - นำรูปแบบ KM ไปประสานกับงานที่ทำอยู่ทุกส่วน โดยเริ่มต้นจาก CoP ทั้ง 6 ที่ สพท.กำหนด และเน้นที่ CoP2 การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเราเป็นแกนนำ และ CoP3 สานสายใยครูสู่ศิษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาอีกมาก

    - ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน โดยเริ่มต้นจากบุคลากรที่ไปอบรมกันมาทั้ง 7 คน และค่อยๆ ขยายวงกว้างสู่บุคลากรอื่นๆ

2. การดำเนินงานในฐานะแกนนำ CoP2 ICT

    ด้วยภารกิจที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ และในปีนี้เป็นปีที่เรามีพันธะกับกระทรวงว่าจะต้องขยายเครือข่าย ฉะนั้นเราจึงวางแผนกันว่าจะนำกระบวนการ KM ไปบูรณาการกับงานที่เราวางแผนกันไว้เดิม โดยเริ่มจากการประชุมเครือข่ายที่เราจะจัดขึ้นอีกไม่นานนี้ ก็จะนำกระบวนการ KM มาขยายผลและดำเนินการต่อไป

    ขณะนี้ชาวอนุราชฯ กำลังเตรียมการขับเคลื่อน KM อย่างเข้มแข็ง แล้วจะเก็บเรื่องราวมาเล่าต่อในโอกาสต่อไปค่ะ