ทำภาพรถยังไม่เสร็จเลย เพราะไม่สวยเลยต้องทำใหม่ เสร็จแล้วจะนำมาให้ดูนะ

ขอตัวไปทำก่อน Bye.  Bye.