วันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา แกนนำทั้ง 4 คนได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในการอบรมอสม.ตำบลธาตุพนมครั้งแรก เนื่องจากเป็นวันที่มีการอบรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ การดูแลสุขอนามัย การดูแลสุขภาพฟัน งานคุ้มครองผู้บริโภค แต่อีกสิ่งที่เพิ่มเข้าไปคือความรู้เรื่องเอดส์และการอยู่ร่วมกับเอดส์ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับอสม.ทำให้การอบรมครั้งประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี แต่ปีต่อไปเราคงลงเน้นเรื่องเอดส์อย่างเดียวเพื่อให้อสม.เป็นแกนนำและเข้าใจผู้ป่วยเอดส์มากยิ่งขึ้น