การฝึกงานในวันที่ 27 มีนาคม 2549

การทบทวนความรู้การติดตั้งโปรแกรม Windows XP ด้วยFreemind

    ในวันนี้ได้มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม Windows XP ด้วยโปรแกรม freemind

    การทบทวนความรู้ด้วยโปรแกรม Freemind ท่ี่ดีนั้น ควรเริ่มด้วยวิธี Story telling ซึ่งวิธีนี้นั้นเป็นการเล่าความคิดจากประสบการณ์จริงที่คุ้นเคย ที่เคยได้ปฏิบัติจริง แล้วเขียนมาเรื่อยๆเป็น mind map โดยอาจลืมทฤษฎีเก่าๆไปก่อน เพราะอาจเป็นการกีดกันความรู้ที่กำลังถูกกรั่นกรองออกมาก็เป็นได้ แล้วค่อยมาทำการจัดเรียงลำดับในภายหลัง และทำการเพิ่มเสริมในส่วนที่ตกหล่นให้ครบสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้งานออกมาสมบูรณ์โดยไม่เกิดความเครียด หากไม่เกิดความเครียดในการทำงาน ก็จะทำให้งานที่ทำออกมาดีโดยไม่เกิดความเครียด (คือคิดแบบสบายๆ)

    นอกจากวิธี story telling แล้วนั้น ยังมีอีกวิธีที่สามารถช่วยในการทบทวนความรู้ได้ ซึ่งก็คือ การระดมสมองและความคิด แต่จะทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายกว่าวิธีแรก

    สำหรับในส่วนของ การติดตั้ง database server ยังไม่สามารถทำได้ในช่วงนี้ เนื่องจากต้องทำการอัพเดทลินุกซ์ทะเลเสียก่อน

    ในวันนี้เครื่องเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต เนื่องจากหมายเลข IP ของเครื่องนั้นยังไม่ได้ทำการกำหนดไว้ อันเป็นสาเหตุมาจากการ์ดแลนดังกล่าวยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนขึ้นไว้ จึงทำให้ DHCP ไม่สามารถรู้จักและแจกจ่าย IP ให้กับเครื่องดังกล่าวได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)