บูรณาการ...

บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย (บ ว ร ส)

          ผมได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายของจังหวัดน่าน 3 ครั้ง และในแต่ละครั้งก็ได้เรียนรู้ในหลากหลายประเด็น  และคิดว่าได้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาการทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างมาก   วันนี้จึงขอบันทึกในประเด็นของสิ่งที่พบเห็นก่ "บูรณาการ" ในการทำงาน   เนื่องจากใน 2 ครั้งหลังที่ไปจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสไปที่ อบต.น้ำเกี๋ยน ทำให้ได้เห็นและสัมผัสของจริงของ "การบูรณาการ"

         สิ่งที่ได้ข้อคิดสำคัญที่แฝงอยู่ ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม  หลายคนที่ได้มีโอกาสไปร่วมอาจเห็นแตกต่างกันไป สำหรับผมแล้วได้บทเรียนคือ "การบูรณาการนั้นต้องบูรณาการในทุกๆ ด้านทั้งที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม สามารถสัมผัสได้" ไม่ใช่  "การบูรณาการกันแต่เพียงความคิดและคำพูด ไม่ลงมือปฏิบัติและไม่สามารถสัมผัสได้"

  • ที่ทำการ อบต. ที่ชุมชน และเครือข่ายสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เห็นหลักคิด/หลักการ และการปฏิบัติได้จริง ขอชื่นชมครับ

                                          อบต.น้ำเกี๋ยน

  • บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย (บ ว ร ส)  ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

                                          บริการตรวจสารเคมีในเลือดให้นักส่งเสริม

          สิ่งเหล่านี้ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ เพราะกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาต่างๆ มามากพอสมควร(ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง)  ไม่เหมือนกับการทำงาน(รูปแบบใหม่) ในบางแห่งที่ผมเห็น ที่มุ่งเอาตัวชี้วัดไปเป็นเป้าหมายในการทำงานเสียเอง ขอให้บรรลุตัวชี้วัดก็พอ(สร้างผลตัวชี้วัด) ไม่ได้สนใจว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไร  หาทางลัด (แบบคนขี้โกง)  คือคิดแบบผู้ใหญ่แต่ทำแบบเด็กๆ  

          ได้เห็นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน และเครือข่ายที่นี่แล้ว  "การบูรณาการ"  "การทำงานแบบมีส่วนร่วม" หรือ "การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ" ที่กำลังฮิต ทำได้และแก้ได้จริงครับ   แต่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจัง  และดำเนินโดยคนใน ที่เป็นเจ้าของปัญหาและรู้ปัญหา   คนนอกที่บอกว่ารู้ดีหรือคอยคิดให้เบ็ดเสร็จ  ใช้ไม่ได้ผลจริงหรอกครับ(หลอกกันไปวันๆ เท่านั้นเอง)

วีรยุทธ  สมป่าสัก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
แวะมาเยี่ยม
จือ
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำสำเร็จ