27/3/2549 ทบทวนการติดตั้ง Windows XP & Linux Fedora Core 5 และการติดตั้ง mysql บน Fedora

#ทบทวนการติดตั้ง Windows XP & Linux Fedora Core 5 โดยการเขียนด้วย Free mind
- การติตตั้ง windows XP พร้อมโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน
http://gotoknow.org/file/bajank/Windows XP.pdf
- การติดตั้ง linux fedora core 5
http://gotoknow.org/file/bajank/Fedora Core 5.pdf

#ติดตั้ง Mambo โฮมเพจสำเร็จรูป บน linux fedora core 4,5

 • การติดตั้ง Database Server ด้วยโปรแกรม Mysql
  - yum install mysql คำสั่งในการ install mysql
  - yum install mysql-server คำสั่งในการ install mysql-server
  - /etc/init.d/mysqld start คำสั่งในการเริ่มใช้งาน
  - /etc/init.d/mysqld status คำสั่งในการดูสถานะ
  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/21/46/
 • การติดตั้งระบบ CMS ด้วยโปรแกรม Mambo
  - yum install php คำสั่งในการ install php
  - yum install php-mysql คำสั่งในการ install php-mysql
  - /etc/init.d/httpd restart ให้ web server เริ่มทำงานใหม่
  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/22/46/
Ruk Tongruk
Computer Science # 3
Prince of Songkla University (Phuket)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน (รักษ์)ความเห็น (0)