ทดลองใช้สติเรียนรู้อารมณ์ในทางลบที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ