GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสร้างทีมงาน

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
 • มุมมองการทำงานเป็นทีม โครงการNEC(เสริมสร้างนักธุรกิจใหม่) ที่จ้งหวัดอุดร ชั่วโมงการวางแผน วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งกล่มสร้างทีมงาน สร้างหอคอยกระดาษ แบ่งเป็น 4 ทีม
 • ประกวดสร้างหอคอย มีรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ รอง ตามลำดับ มีทีมที่น่าสนใจ คือทีมที่มีสมาชิกมีปัญหาในการทำงานเป็นทีม ทำให้สมาชิกที่ร่วมวางแผนการสร้างหอคอยกระดาษจากเริ่มต้นที่ดี  แต่ภายใน 10 นาทีการทำงาน สมาชิก8ใน 10 คนในกลุ่ม เริ่มหยุดเสนอความเห็น ขาดความร่วมมือการทำงานเป็นทีมที่ดี และสุดท้ายทีมนี้เป็นทีมที่ล้มเหลว ผลการแข่งขันอยู่ลำดับสุดท้าย วิทยากรจึงให้สมาชิกในกลุ่มเสนอความเห็นที่ทีมไม่ประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน(จำลอง) ทีมที่แพ้ ให้เหตุผล ดังนี้
 • 1)ขาดการประสานงาน ระหว่างทีม
 • 2)มีการวางแผน แต่ไม่ปฏิบัติตามแผน
 • 3)ขาดระบบการควบคุมที่ดี
 • 4)มีสมชิก 1 คน เป็นคนที่ไม่รับฟังความเห็นของเพือนร่วมทีม ขัดแย้งตลอดเวลา(ทุกเรื่อง)
 •     ทีมที่ชนะที่1 ให้เหตุผลดังนี้
 • 1)มีการวางแผน แบ่งงานกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
 • 2)สมาชิกทุกคน ยอมรับจุดอ่อน จุดแข็ง ของเพือนสมาชิก
 • 3)สมาชิกยอมรับความคิดเห็น/ความสามารถของเพือนร่วมทีม
 • 4)ผู้นำกลุ่มมีภาวะผู้นำ
 • 5)มีการแบ่งงานกันทำตามความสามารถ
 • 6)มีการติดตามสถานะการณ์จำลอง
 •       พิชัย เล่งพานิชย์

 

http://gotoknow.org/file/pichaileng/MVC-085S.JPG

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21168
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ทีมงานมีปัญหาจะแก้ไขอย่างไร เพราะหัวหน้าทีมไม่รับฟังความเห็นของลูกทีมเลย  หากเป็นลูกทีมมีปัญหา แก้ง่าย แต่หากหัวหน้าทีมมีปัญหา แล้วจะแก้อย่างไรดี ที่ทำงานผมเป็นลักษณะนี้ครับ

เชิญท่านผู้มีประสบการณ์ ร่วม ลปรร ครับ

 ในความเห็นผม หากเราเป็นลูกทีม หน้าที่เสนอความคิดเห็น หากมีเหตุผลที่ดี หัวหน้าคงรับฟัง เราไป SWOT ตัวเราดู มีปัญหาจุดใด ใช้วิธี ลปรร กับทีมงานครับ ส่วนมากหัวหน้า ชอบ

ลูกทีมที่ทำงาน ทั้งต่อหน้า และลับหลัง(สมำเสมอแม้หัวหน้าทีมไม่อยู่)

                    พิชัย