การช่วยเหลือด้านสังคมของผู้ป่วย

ปัจจุบันพบว่ายาเสพติดไม่ได้มีการแพร่ระบาดในหมู่ผู้ชายเท่านั้น สถิติการเข้ารับการบำบัดของผู้ป่วยหญิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญพบว่าผู้ป่วยเสพติดหญิงมักจะมีปัญหาด้านสังคมที่รุนแรง  โดยพบว่าร้อยละ 40 ของผู้ป่วยหญิงมีอาชีพขายบริการ ดังนั้นปัญหาเรื่องการติดเชื้อ HIV  ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  ปัญหาการถูกทารุณกรรมทางเพศ ปัญหาเร่ร่อนจึงตามมาอย่างช่วยไม่ได้   เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตึกทองเนื้อเก้าร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ได้ทบทวนเรื่องการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์รายหนึ่ง ที่มีประวัติขายบริการ เร่ร่อนไม่มีที่พักอาศัย และใกล้ครบกำหนดคลอด  แผนการช่วยเหลือเร่งด่วนที่ดำเนินการได้คือการประสานหาแหล่งช่วยเหลือฉุกเฉิน จนกว่าจะคลอดบุตร ซึ่งได้ที่บ้านพักครอบครัวของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ย่านธัญบุรี ทำให้ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการช่วยเหลือ  และมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมุก2550ความเห็น (0)