อยากไปเมืองนอกจะทำอย่างไรดีค่ะ

อยากไปเมืองนอกจะทำอย่างไรดีค่ะ
อยากไปเมืองนอกจะทำอย่างไรดีค่ะ

                สถาบันธัญญารักษ์ ยุคนี้ ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์ นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันธัญญารักษ์ไปอบรมประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังจะนำบุคลากร ไปอบรม เรื่องวิจัยคลินิกที่ประเทศจีนถึง 3 อาทิตย์

                ดังนั้นถ้าใครต้องการไปอบรมดูงาน หรือ สัมมนา ณ ต่างประเทศ สามารถทำได้ไม่ยากค่ะโดย

1. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ณ สถาบันต่างประเทศ (กรมวิเทศสหการ) ซึ่งจะเปิดการทดสอบปีละ 2 ครั้ง มีผลคะแนน 2 ปี และต้องผ่าน 50 % ค่าทดสอบ 300 บาท หรือจะสอบกับสถาบันอื่น ๆ เช่น TOEFL=393 คะแนน TOEFL (CBT) = 90 คะแนน IELTS = 4.2 หรือ สถาบันอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

2. ดูข่าวการอบรม ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศซึ่งงานพัฒนาบุคลากรจะแจ้งเวียนเมื่อได้รับเรื่องจากกรมการแพทย์และอาจดูจาก Web Site ต่าง ๆ ใน Internet

3. สมัครไปอบรม ประชุม สัมมนา ผ่านงานพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะทำเรื่องอนุมัติต่อผู้อำนวยการ
และอธิบดีกรมการแพทย์โดยบางหลักสูตรต้องไปสอบแข่งขัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยีความเห็น (0)