เคยคิดถึงอนาคต  แต่ก็คิดไม่ออกว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป   ปัจจุบันก็ทำงาน  บางครั้งไม่รู้ว่าทำไปเพื่อใคร   มันมีคำตอบอยู่แล้วเราทำเพื่อตัวเอง และต้องรับผิดชอบครอบครัว  ถึงบางครั้งจะทะเลาะกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา  บางคนมองว่าการใช้ชีวิตหมดไปวันๆแต่ในแต่ละวันหมดไปอย่างมีประโยชน์     อย่างน้อยก็เพื่อตัวเองและคนรอบข้าง

       การมองโลกในแง่ดี    ทำตัวเองให้พร้อมเสมอในสิ่งที่เราคิดว่าทำดีที่สุดพร้อมกับเผชิญกับปัญหา   ใช้สติแก้ปัญหา   ไม่หนีปัญหา   การทำตัวเองให้มีความสุขทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อตัวเองและคนรอบข้าง  โดยจุดประสงค์หลักคือทำเพื่อตัวเอง  และ การรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวตัว การอยู่กับปัจจุบันมีสติน่าจะดีที่สุด