ความเห็น 19945

การสร้างทีมงาน

พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เชิญท่านผู้มีประสบการณ์ ร่วม ลปรร ครับ

 ในความเห็นผม หากเราเป็นลูกทีม หน้าที่เสนอความคิดเห็น หากมีเหตุผลที่ดี หัวหน้าคงรับฟัง เราไป SWOT ตัวเราดู มีปัญหาจุดใด ใช้วิธี ลปรร กับทีมงานครับ ส่วนมากหัวหน้า ชอบ

ลูกทีมที่ทำงาน ทั้งต่อหน้า และลับหลัง(สมำเสมอแม้หัวหน้าทีมไม่อยู่)

                    พิชัย