๓ ต เบาหวาน

 ทีมงานจากโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนอแนวทางการติดตาม และ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ประเด็นที่ " ทีมสหสาขาวิชาชีพ " เน้น คือ ๓ ต ได้แก่

 ต ตา

 ต ตีน

 ต ไต

JJ