๓ ต

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM ติดดาวครั้งที่ ๒

๓ ต เบาหวาน

 ทีมงานจากโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนอแนวทางการติดตาม และ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ประเด็นที่ " ทีมสหสาขาวิชาชีพ " เน้น คือ ๓ ต ได้แก่

 ต ตา

 ต ตีน

 ต ไต

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)