วันนี้ได้ติดตั้ง Fedora core 5 , ลง AntiVirus และ Feemind และหัดทบทวนการใช้โปรแกรม Feemind โดยได้เขียนแผนผังความคิดของการลง WindowXP และ Linux Fedora core 5

นอกจากนี้ก็ได้ติดตั้ง membo บน Linux Fedora core 5โดยมีเอกสารการติดตั้งดังนี้

- การติดตั้ง database server ด้วยโปรแกรม Mysql
- การติดตั้งระบบ CMS ด้วยโปรแกรม Membo