วันนี้บังเอิญเข้าไปอ่านบทความเรื่อง "ทศานุภาพของการจัดการความรู้"

ของอาจารย์ิวิจารณ์ พานิช  แล้วได้รู้ว่าอาจารย์เขียน Blog ด้วย เลยตามไปอ่าน

Blog ของอาจารย์เล็กน้อย

 

         นอกจาก Blog ของอ.วิจารณ์ แล้ว ยังไม่ได้อ่าน Blog ของใครในชุมชนนี้เลย

แต่ก็อยากร่วมสนุกด้วยครับ เลยขอเปิดพื้นที่เพื่อเขียนอะไรด้วยคน

 

           อันที่จริงแล้ว เห็นเป็น Blog ของกลุ่มคนที่จัดการความรู้ก็ทำให้เกร็งๆ นะครับ

 ผมเขียน Blog อยู่แล้วที่ " http://iamjj.exteen.com/ " ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทั่วๆ ไป

ในชีวิตประจำวัน

 

           ไว้ผมศึกษาชุมชนแห่งนี้สักพัก แล้วถึงจะคิดนะครับ ว่าเขียนอะไรดี ที่จะไม่ให้

ซ้ำกับ Blog ที่เขียนที่ exteen : )