ฉันชื่อ อนันตพร ชื่อที่แปลว่า"สิ่งดีงามอันยิ่งใหญ่" 40ปีที่ผ่านมาฉันกลับมาย้อนดูเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉัน