นายวีรศักดิ์ ผลเกิด

หนุ่มน้อย ผู้ฝ่าฟัน

    ประวัตโดยย่อ ชื่อเล่นศักดิ์  ชื่อจริง นายวีรศักดิ์  ผลเกิด อยุ่บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 8 ต.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายวีรศักดิ์ ผลเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรความเห็น (0)