ความสำเร็จในอนาคต

เจ้าฟารม์วัว
ข้าพเจ้ามีความภูมิใจในการการเป็นข้าราชครูบ้านนอก เพราะไม่ต้องใช้เงินมากนัก รู้จักใช้ชีวิตพอเพียง มีกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในตอนเกษียน การรู้จักใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้กับตัวเอง  ให้พ่อแม่ที่เลี้ยงเรามา ลูกศิษย์ที่เรารัก ก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตข้าพเจ้า เพราะคนเราเมื่อเกิดมามีมีอะไรติดตัวมา ตายไปก็ไม่ได้อะไรไป ดังนั้นเราก็ควรใช้ชีวิตที่สงบ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน  ตัวของข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ม่งผลประโยชน์ของตนเอง เป็นบุคคลที่มีบาปติดตัว  ฉะนั้นเราควรระลึกถึงพระพุทธเจ้าบาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิศักดิ์ คันธะชุมภู มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพฃรความเห็น (1)

สาว
IP: xxx.172.207.79
เขียนเมื่อ 

เป็นชีวิตที่สันโดดมากเลยนะค่ะคุณพี่ ความคิดดี ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ