F2F and Picture Puzzle 3

 วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. เป็นวันสำคัญของเราชาว B2B เป็น "กิจกรรมสามประสานสามจังหวัด(พัทลุง ยโสธร ขอนแก่น) สองเรื่องในเวลาเดียวกัน (F2F และ มอบรางวัล)" ท่าน Dr.Ka-poom  จากยโสธร เพื่อนซี้ของเจ้าของ Block  www.gotoknow.org/hacckku ได้นัดหมายล่วงหน้าที่จะมีการ "ลปรร แบบ F2F กับท่านอาจารย์ชายขอบ" ซึ่งท่านได้เข้ามาตอบ "ภาพนี้มีรางวัล ๓" ได้ถูกต้อง ดังนั้นจึงถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี นอกจากได้ "เห็นตัวเป็นๆของ อาจารย์ชายขอบ และ Dr.Ka-poom" ยังได้มอบของรางวัล ซึ่งถือเป็นของกำนัลจากใจ ให้อาจารย์ทั้งสอง พวกเราได้ "ลปรร" กันพอสมควรเสมือนรู้จักกันมานาน อาจเป็นเพราะ "ต้นตระกูล JJ มาจาก อำเภอไชยา" (ไชยาคำ ต้นตระกูล คือ ท่านพระยาเพชรปราณี) ทำให้คุยกันภาษาพี่ๆน้องของชาวใต้ และ คงจะได้ไปเรียนรู้เรื่อง "การสร้างเครือข่าย ชาว อสม" กับท่านชายขอบในอนาคต

JJ