คุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้าภาค

ช่วงนี้ ภาควิชากำลังสรรหาหัวหน้าภาคคนใหม่ ดิฉันถามตัวเองว่า อยากได้หัวหน้าภาคแบบไหน? นั่งนึกอยู่พักใหญ่ แล้วก็เขียนออกมาเป็นคุณสมบัติได้ดังนี้ตามแนวความคิดของการจัดการความรู้

  1. สามารถให้ความร่วมมือและพร้อมทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารของคณะได้เป็นอย่างดี
  2. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาภาควิชา
  3. มีความพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับงานบริหารได้อย่างเต็มที่
  4. มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ
  5. มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมโดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
  6. สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล และการชื่นชมซึ่งกันและกัน
  7. มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการอำนวยงานให้เกิดการทำงานร่วมกันด้วยใจ สามารถกระตุ้นและเอื้ออำนวยให้งานดำเนินได้โดยสะดวก โดยไม่ใช้อำนาจในการสั่งการ หรือ ลงมือกระทำงานแทนเสียเอง
  8. มีทักษะในการสื่อสารให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางความแตกต่างอันหลากหลายของข้อคิดเห็น ความรู้ และ ความสามารถ ของผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกคณะ
  9. มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในแวดวงคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบ้านให้เป็นวัดความเห็น (10)

mitochondria
IP: xxx.11.113.118
เขียนเมื่อ 
ถามเล่นๆ อย่าซีเรียสนะครับ ว่า มีมั้ยครับ คนที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 9 ข้อตามที่อาจารย์คิด
จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

ไม่มีใครมีคุณสมบัติอยู่ครบทุกข้อคะ (ยิ่งตัวดิฉันเองยิ่งห่างไกลเข้าไปใหญ่) แต่ดิฉันเชื่อว่า คนที่ดิฉันเลือกไว้ในใจมีศักยภาพในการเรียนรู้และพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเป็นหัวหน้าภาคสำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้คะ :)

sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 
อีกสักข้อดีไหมอาจารย์ กำลัง hit and hot ในขณะนี้ คือ  พึงมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลในการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน
จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะคุณ sompornp ดิฉันลืมไปเลยคะ :)

mitochondria
IP: xxx.11.113.118
เขียนเมื่อ 
     ถ้าอย่างนั้น แต่ละคนก็จะมีคุณสมบัติเพียงบางข้อ และขาดไปในบางข้อ แล้วอาจารย์จะมีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรครับ หรือว่าคิดในใจว่าคุณสมบัติในแต่ละข้อถ่วงน้ำหนัก ว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่ อย่างเช่นข้อจริยธรรม ให้คะแนนมากหน่อย หรือข้อประสบการณ์อาจให้คะแนนน้อยหน่อย แล้วเลือกคนที่ได้คะแนนมากที่สุดอะไรทำนองนี้
     ผมอาจจะเคยชินกับแนวคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ต้องมีตัวเลขหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการยืนยัน บางครั้งก็เลยอ่านบทความอีกหลายๆบทความที่เขียนในเชิงปรัชญาได้ไม่เข้าใจนัก จะเรียกว่า ไม่ get ก็ได้ ในหลายๆบทความอยากเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น แต่พอเขียนไปแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นกินก๋วยเตี๋ยวกับไข่เจียวยังไงก็ไม่รู้ สุดท้ายก็เลยเงียบดีกว่า
จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

เนื่องจาก ครั้งนี้มี choice ให้เลือกแค่สองคะ ดิฉันคงใช้วิธีตอบ yes/no ก่อนคะ ใครมีมากกว่ากัน คนนั้นก็เอาไปก่อน เพราะดิฉันมองว่าสำคัญเกือบเท่าๆ กันหมดทุกข้อคะ แต่ก็จะมี weight บ้างเล็กน้อย

ส่วนข้อจริยธรรมนั้นวัดยากคะ ยิ่งดิฉันมีประสบการณ์ในคณะนี้ไม่มากนัก ก็ยิ่งทำให้พิจารณาข้อจริยธรรมยากขึ้นคะ แต่ส่วนใหญ่ข้าราชการทุกคนก็มีจริยธรรมอยู่ดีพอสมควรแล้วคะ เพราะหากทำอะไรแผลงไปก็มีสิทธิ์หลุดจากอาชีพได้ง่ายๆ นี่คะ

ข้อที่ดิฉันว่าสำคัญที่สุดคือข้อแรกคะ เพราะถ้านายท้ายเรือนำนาวาออกล่องทะเลแล้ว ลูกเรือมัวค่อยจะทำให้เรือล่ม สุดท้ายเรือทั้งลำก็อาจจะล่มได้คะ

วัยวุฒิ
IP: xxx.246.163.35
เขียนเมื่อ 
  ผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าภาค ขอแค่ทำงานให้ภาคได้อย่างมีความสุขและสนุกในงานก็น่าจะเพียงพอครับ
เขียนเมื่อ 

เคยอ่านเมื่อนานมาแล้ว... ช่วงนี้บรรยากาศ...ใช่เลย

ขอบพระคุณสำหรับบันทึกนี้ ที่ให้มุมมอง แด่...

ท่านที่กำลังเป็นหัวหน้าภาค

ท่านที่ำกำลังจะเป็น

ท่านที่เป็นอยู่แล้ว อยากเป็นต่อ...

เขียนเมื่อ 

หัวหน้าผมคนปัจจุบัน ... สอบตก

ไม่เข้าพวกแม้แต่ข้อเดียว ';)...

หัวหน้าภาค
IP: xxx.180.133.152
เขียนเมื่อ 

กำลังเป็นอยู่และไม่อยากเป็นอีกเลย เบัชัดๆ ทำแต่งานคนอื่นอำนวยความสะดวกให้คนอื่น ต้องสละงานตัวเอง