ภาพเก็บตกจาก IsMed

 ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น คุณสุรพล กำลังดูหนังสือ ที่ตั้งแสดงไว้ให้ผู้ประกอบการได้คัดเลือกไปไว้เรียนรู้ เพื่อพัฒนาตน และ ธุรกิจ

ประหยัดไฟฟ้า สายควบคุมไฟนีออน เพื่อเปิดเฉพาะจุดที่ต้องการแสงสว่างในสถาบัน

นวตกรรม ภูมิปัญญาคนไทย ตั้งแสดงบริเวณด้าหน้าสถาบัน

บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา สถานที่ พักผ่อน ผ่อนคลาย ยามแดดร่ม

มีธงชาติไทย

ที่พวกเราหวงแหน "ไม่แย่งชิงความเป็นเจ้าของ"

 

 

 

 

 

JJ