การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) นอกสถานที่

สิ่งที่ดีในการออกไปอบรมนอกสถานที่ ก็คือไม่มีใครจะดึงตัวให้ไปทำอย่างอื่นได้ ไม่มีโทรศัพท์รบกวน หรือเจ้านายไม่สามารถเรียกตัวออกจากการอบรมกลางคัน ทำให้ได้รับประโยชน์จากการอบรมอย่างเต็มที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ปัจจัยสร้างความสำเร็จในการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของ UTCC
วันที่ 24-25 มีนาคม 2549
สถานที่ : ห้องนาวีสันทนา สำนักงานสวัสดิการสัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี
วิทยากร : ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร

           ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณงานประกันคุณภาพ มกค. ที่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพราะผลที่ได้รับนั้นมากเกินกว่าที่คิด  และต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารและธุรกิจ โดยเฉพาะอาจารย์ถกลฯ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรกิจ   ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน และให้โอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่ทรงคุณค่าเช่นนี้ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่ได้ช่วยให้การศึกษากระบวนการ KM ประสบความสำเร็จด้วยดี

            ต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นมือใหม่กับ KM มาก ๆ และเมื่อคราวที่อาจารย์หมอวุฒิชัย เคยมาให้การอบรมเกี่ยวกับ KM เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ที่ห้อง Ex MBA อาคาร 7 ชั้น 12 นั้น ตัวเองก็ได้เข้าร่วมอบรมเพียงวันแรกเท่านั้น จึงรู้สึกเสียดายมาก แต่เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2549  ได้รับโทรศัพท์จากเลขาท่านรองอธิการฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้ก็ดีใจเป็นอย่างมาก  จึงรีบตอบรับอย่างรวดเร็ว   สิ่งที่ดีในการออกไปอบรมนอกสถานที่ ก็คือไม่มีใครจะดึงตัวให้ไปทำอย่างอื่นได้ ไม่มีโทรศัพท์รบกวน หรือเจ้านายไม่สามารถเรียกตัวออกจากการอบรมกลางคัน  ทำให้ได้รับประโยชน์จากการอบรมอย่างเต็มที่

             สำหรับในเรื่องเนื้อหา กระบวนการ ความเข้าใจ และการคาดหวังของการนำ KM เพื่อนำไปใช้ในอนาคตนั้น ทุกคนได้ประเมิน AAR (After Action Review) เมื่อตอนท้ายการอบรมเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งแต่ละคนก็มีความเข้าใจ และมีทัศนติที่ดีขึ้นหลังจากการอบรมในครั้งนี้

             ตามความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว ปัจจัยในความสำเร็จในการเข้าบอบรมในครั้งนี้ ก็คือ

  1. ได้ออกนอกสถานที่ การทีได้ออกนอกสถานที่ทำงานทำให้สามารถตัดความกังวลในงาน รวมถึงการถูกเรียกไปทำงานอื่น ได้ นอกจากนี้การได้เข้ารับการอบรมพร้อมกันหลายหน่วยงาน เมื่อได้มีโอกาสพักด้วยกัน ทานอาหารพร้อมกัน จึงได้มีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากกว่าในที่ทำงาน ซึ่งโอกาสที่จะได้พูดคุยกันน้อยมาก กับบางท่านอาจจะเพียงได้เห็นหน้ากันแต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย
  2. การสร้างความสัมพันธ์โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้คณะทำงานได้จัดกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างเดินทาง เช่น เกมส่งต่อหนังยางด้วยหลอด เกมบัดดี้  เป็นต้น ซึ่งการเล่นเกมเหล่านี้ทำให้    คนที่มาจากต่างหน่วยงานกันได้ทำความรู้จัก คุ้นเคยและสนิทสนมกันได้ง่ายขึ้น
  3. บรรยากาศในการอบรมเป็นบรรยากาศสบาย ๆ ที่ไม่ใช่ที่ทำงาน  การฟังบรรยายเนื้อหาไม่มากเกินไป ทำให้ไม่เบื่อ
  4. วิทยากรมีเทคนิคในการส่งผ่านความรู้      และกระบวนการด้วยการให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติจริง
  5. วิทยากรเป็นกันเอง และยินดีให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี

             ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอวุฒิชัยฯ   อีกครั้ง ที่ทำให้เข้าเจ้า Model ปลาทูได้ชัดเจนมากขึ้น และหวังว่างานประกันคุณภาพ มกค. จะจัดการอบรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้อีก (หวังว่าจะได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมด้วยนะคะ)

PS : ที่จริงตอนประเมิน AAR ก็รู้สึกเหมือนอาจารย์สัญญาฯ นะคะ ที่ว่าประทับใจการอบรมครั้งนี้ และประทับใจอาจารย์หมอวุฒิชัยฯ จนแทบอยากจะติดตามเป็นสาวกเลยล่ะค่ะ !!!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)