จิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู้การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  ติดต่อ

  จิตวิทยาเป็นการมุ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  

ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องคำนึงถึงจิตวิทยาดังต่อไปนี้

1. ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง(Attention and Perception)

2. การจดจำ (Memory)

3. ความเข้าใจ (Comprehention)

4. ความกระตือรือร้นในการเรียน (Active Learning)

5. แรงจูงใจ (Motivition)

6. การควบคุมบทเรียน ( Learner ConTrol)

7. การถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning)

8. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แน่งน้อย อุปมา:G3

หมายเลขบันทึก: 20909, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-05 12:58:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)