พระบรมราโชวาท ร.8

ปฏิบัติหน้าที่

เมื่อว่างก็ลองนำธนบัตรต่างๆ มาดู ได้เห็นใบธนบัตรใบละ 20 ซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งได้ให้ไว้แก่ประชาชนชาวไทยว่า

"ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้"

เมื่อได้อ่านก็ได้คิดว่า ในหลวงรัชการที่ 8 ทรงคิดอ่านแทนบ้านแทนเมืองไว้ได้อย่างดี ขอเพียงคนไทยนึกถึงความเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน และทำหน้าที่ของตนใน 2 นัยยะ ก็คือ ซื่อสัตย์ และถูกทำนองคลองธรรม ต้องมีในทั้งสองสิ่งจึงจะทำให้สังคมดีได้ ปัญหาต่างๆ ก็จะผ่านพ้นไปได้ คิดเท่านี้ก็ให้มองสังคมไทยตอนนี้ ช่างยึดมั่นถือมั่นกันว่าถูกต้อง ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จงรักภักดี แต่ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม กลับไม่ได้รับการใส่ใจ

ขอคนไทยทุกคน รักชาติบ้านเมืองและรักกันให้มากๆ ไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ถูกต้อง

หมายเลขบันทึก

208646

เขียน

14 Sep 2008 @ 16:21
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 18:41
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก