ทุนการศึกษา

ทุนบุตร ธิดาสำหรับข้าราชการที่ทำคุณประโยชน์
          เนื่องจากที่ประชุมคัดเลือกบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประชาชน 1 ราย ข้าราชการของหน่วยตรวจสอบภายในขอแสดงความยินดีกับท่านด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอรับทุนการบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์ความเห็น (0)