ประโยชน์ของ GFMIS

        ระบบ MIS คือ ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารที่ได้จากการประมวลข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ดูข้อมูลได้จาก Web  Report(MIS Report) อาทิเช่น ผลการเบิกจ่ายภาพรวมทุกส่วนราชการ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม ผลการเบิกจ่ายจำแนกงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการ GFMIS

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2066, เขียน: 04 Aug 2005 @ 10:17 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 10:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)