ประโยชน์ของ GFMIS

  ติดต่อ

        ระบบ MIS คือ ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารที่ได้จากการประมวลข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ดูข้อมูลได้จาก Web  Report(MIS Report) อาทิเช่น ผลการเบิกจ่ายภาพรวมทุกส่วนราชการ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม ผลการเบิกจ่ายจำแนกงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการ GFMIS

หมายเลขบันทึก: 2066, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-14 10:05:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)