ประโยชน์ของ GFMIS

        ระบบ MIS คือ ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารที่ได้จากการประมวลข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ดูข้อมูลได้จาก Web  Report(MIS Report) อาทิเช่น ผลการเบิกจ่ายภาพรวมทุกส่วนราชการ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม ผลการเบิกจ่ายจำแนกงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการ GFMISความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

2066

เขียน

04 Aug 2005 @ 10:17
()

แก้ไข

14 Jun 2012 @ 10:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก