ข้อสอบ TQM


ข้อสอบ TQM

                                           ข้อสอบ TQM  การบริหารการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ                                
  1.  ข้อใดคือความหมายของการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร

      .   QCC          .   TQM              .   TQC                .TPM        

2.  ความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใด

       .  ลูกค้า                                                                                    .  ทุกคนมีส่วนร่วม

       .  การเปลี่ยนแปลง                                                                .   การปรับปรุงโดยต่อเนื่อง

3. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลัก 7 ประการ ในการนำ TQM ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ
      . ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (leadership)

      . การได้รับการศึกษาและการอบรมของบุคลากร (education and training)
     
. การมุ่งบริการลูกค้า

      . การทำงานเป็นทีม (teamwork)

4. ข้อใดเป็นการนำแนวคิด TQM ไปใช้ในหน่วยงาน ด้านการปรับพฤติกรรมการบริหาร

. มุ่งให้ความสำคัญกับผู้บังคับบัญชา                        . การให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการ
. การบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วม                           . การให้ความสำคัญแก่เพื่อนร่วมงาน

5.  ระบบ TQC/TQM นำเสนอใช้ครั้งแรกเป็นแนวคิดของใคร

ก.        ดร.  ไฟเกนบาวน์                               .   ดร.   จูแรน

ค.        ดร.    เดลมิ่ง                                        .   ดร.    อิรอส

6.  ความสำเร็จในระบบ TQM ต้องดำเนินการอย่างไร

ก.       อาศัยข้อมูล                                            .   ทำอย่างทั่วถึง

ค.       ทำอย่างมีหลักการ                           .  ถูกทั้ง ข้อ ก , ข และ ค

7.  การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กรคือหน้าที่ของบุคคลใด

ก.       บุคลากรทั้งหมดในองค์การ            .  หัวหน้างาน

 .    พนักงาน                                       .  ประธานบริษัท

8.       คุณภาพที่เกิดจาก TQC มีองค์ประกอบใดบ้าง

ก.       QCEM                .  QCSER            .   QCDSM                         .   QCSME

9. ระบบของการจัดการคุณภาพขององค์การ ซึ่งดำเนินการและควบคุมด้วยระดับผู้บริหารสูงสุดคือข้อใด
. วิสัยทัศน์  พันธกิจหลัก  กลยุทธ์  ภาวะผู้นำ  การปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์การสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

. วิสัยทัศน์   พันธกิจหลัก   การวางแผน   ภาวะผู้นำ ปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์การสม่ำเสมอ
. วิสัยทัศน์   พันธกิจ   กลยุทธ์   นโยบาย  ภาวะผู้นำ ปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์การสม่ำเสมอ
.  วิสัยทัศน์   พันธกิจ   กลยุทธ์   นโยบายและการวางแผน  ปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์การอย่างต่อเนื่อง

10.  ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของมุ่งเน้นคุณภาพทั้งองค์การ (TQM)

ก.  การมุ่งเน้นที่ลูกค้า/การมุ่งเน้นที่คุณภาพ                                  .  การปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด                
.  การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง                                            ง.  ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม

คำสำคัญ (Tags): #ข้อสอบ tqm
หมายเลขบันทึก: 206514เขียนเมื่อ 7 กันยายน 2008 00:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 10:09 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ขอบคุณสำคัญความรู้ที่นำมาแบ่งปันค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท