วันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง ที่กลุ่มนิเทศ ฯ สพท.ลำพูน1 ได้นำการจัดการความรู้มาพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยเชิญครูที่สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นละ 1 คน ในโรงเรียนแกนนำด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 10 โรงเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะปฏิบัติที่แต่ละคนได้จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ผ่านมา


        

           การประชุมได้ แบ่งกลุ่มตามช่วงชั้น นั่งคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทักษะปฏิบัติ และร่วมกันสร้างนวัตกรรมของการสอนคณิตศาสตร์ โดยมี อ.รัชนี สมบุตร และคณะเป็นผู้ดำเนินการ การพูดคุยมอง ๆ แอบ ๆ ดู รู้สึกถึงความจริงจังมาก ๆ ของครู ( สมแล้วที่เป็นครูคณิต) แต่ก็มีความสุขและเสียงหัวเราะที่บางคราวเล่าสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเจอในการสอน ทุกท่านบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


          ผมมีสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ที่เป็นแบบ Free ware หลายโปรแกรม ที่ไปร่วมทำกับ สพฐ. แต่ยังไม่มีโอกาสแนะนำเพราะเวลาเรามีน้อย เดี๋ยวต้องหาโอกาสคุยกันต่อไป
         พอถึงตอนบ่าย ๆ ก็มีครูที่รวมตัวกันจัดตั้งชมรมมาประชุมกัน  วันนี้เห็นกลุ่มของชมรมศิลปะ มาประชุม ผมก็เลยได้ให้โปรแกรมการวาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ไป 2 โปรแกรม คือ artrage เป็นโปรแกรมวาดภาพด้วยสีน้ำมันบนผืนผ้าใบแบบมืออาชีพ สำหรับครู และโปรแกรม Tuxpaint สำหรับนำไปให้นักเรียนเรียนวาดรู้ และตกแต่งออกแบบรูปตามจินตนาการ
         คิดถึงโปรแกรม และเกมส์สำหรับคณิตศาสตร์ เช่น tuxmat / geometry / GeoGebra /abacus20 และอีกหลาย ๆ โปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์ วันหลังคงมีโอกาสได้เผยแพร่แก่ครูชมรมคณิตศาสตร์
           เลิกการประชุมเมื่อ 16.30 น (  5 กันยายน 2551 )