กราบเท้าอาลัยลา ส่งแม่สถิตฟ้าชั่วนิรันดร์  (๔)

 

      ๗๑ ดังหยาดเพชร หยาดละออง ยามต้องแสง        น้ำตาแห่ง อาลัย  มาสาดสรง

      แม่คือเพชร น้ำหนึ่ง  ซึ้งมั่นคง                          จักดำรง สถิตชั่ว กาลนาน 

 

      ๗๒ อำลาเอื้อน  ช้าเห่  โอ้เห่กล่อม                     อำลากลิ่น กายหอม  ยามขับขาน

      อำลาเนตร  แม่ห่วง ยิ่งดวงมาน                          อำลาอก น้ำนมทาน เจริญวัย 

 

      ๗๓ อำลารอย แย้มสรวล ชวนเกษม                      อำลากอด ปรีด์เปรม  อบอุ่นให้

      อำลาหัตถ์ นิ่มนุ่ม ละมุนละไม                             อำลาใจ แม่เมตตา คอยปราณี  

 

     ๗๔ อำลารัก รักยิ่ง แม่ยิ่งรัก                                อำลาตัก เคยหนุน  หลับกับที่

     อำลารส อาหาร หวานคาวมี                                 อำลาถ้อย วจี  หวานหทัย 

 

     ๗๕ ขอกราบลา ส่งใจ ให้แม่รู้                              แม่คือผู้ ให้กำเนิด ที่ยิ่งใหญ่ 

     แม่คือครู สอนลูก ด้วยหัวใจ                                พระคุณแม่ กว้างใหญ่ สุดฟ้าดิน  

  

 

      ๗๖ ขอกราบตัก อบอุ่น เคยหนุนตัก                       ขอกราบมือ มอบรัก ให้ลูกสิ้น

      ขอกราบอก น้ำนม ได้ดื่มกิน                                 ขอกราบเท้า ติดดิน ที่เดินนำ 

 

      ๗๗ ขอจารึก ภาพแม่ ไว้ในจิต                             ให้สถิต เสถียรอยู่ ทุกเช้าค่ำ

      จวบจนชีพ ลูกดับ ลับตามกรรม                             แม้เกิดซ้ำ จำได้ ไม่รู้เลือน 

 

      ๗๘ จะขอเกิด เป็นลูกแม่ ทุกชาติภพ                      จักเคารพ เทิดไว้ ไม่มีเหมือน

      จะทดแทน พระคุณแม่  ไม่แชเชือน                        กี่ปีเดือน จะไม่จาก แม่ไปไกล

 

      ๗๙ หลับเถิดแม่ ชั่วนิรันดร์ ในวันนี้                         สถิตสวรรค์ ชั้นตรี  พิสุทธิ์ใส

      หลับเถิดแม่ มิต้อง กังวลใจ                                   กุศลลูก ทำไว้ อุทิศคุณ

 

        ๘๐ ขอวอนเทพ สถิตสวรรค์ ณ ชั้นฟ้า                    โปรดรับเถิด วิญญาน์  จงนำหนุน

        สถิตเสถียร ด้วยผล แห่งกรรมบุญ                        พิสุทธิ์สุนทรีย์สร้าง สั่งสมมา

 

        ๘๑ หลับเถิดแม่  แม่หลับ  ให้สบาย                      หลับสุดท้าย ครั้งนี้  เพื่อภพหน้า

       หลับพ้นทุกข์  พ้นโศก  พ้นโรคา                          ลูกจะขอ อำลา ครั้งสุดท้าย

 

 

 

 

 ขออาลัยแด่ คุณแม่สมศรี  เพชรรุ่ง  (อายุ ๘๑ ปี)  ที่จากไป

 

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ   วันที่ ๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑  เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.

 ณ ศาลา ๔  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน  กทม.

 

พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ    วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑   เวลา  ๑๖.๐๐ น.

ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  บางเขน กทม.